RODZINA RZYMSKA

Strona na zaliczenie laboratoriow PSK

Wykonanie Marek Majchrzak nr indeksu 125868
Zawartosc strona Historyczna na temat Rodziny Rzymskiej

Literatura :
  1. Carcopino J., "Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa", Warszawa 1966, PIW
  2. Duval P.-M., "Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego (I-III n.e.)", Warszawa 1967, PIW.
  3. Grimal P., "Miłość w Rzymie", Warszawa 1990, PIW.
  4. Kopaliński W., "Słownik mitów i tradycji kultury", Warszawa 1985, PIW
  5. Korpanty J., "Rzeczpospolita potomków Romulusa", Warszawa 1980, PWN
  6. Łoposzko T., "Historia społeczna republikańskiego Rzymu", Warszawa 1987, PWN
  7. Winniczuk L., "Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1985. PWN.
  8. Winniczuk L., "Słownik kultury antycznej - Grecja, Rzym", Warszawa 1988, Wiedza Powszechna.
  9. Zieliński T., "Rzeczpospolita rzymska", 1989, Wydawnictwo "Śląsk

| Strona Glowna | Malżeństwo | Władza Ojcowska | Zaręczyny |
| Zaślubiny | Związki pozamałżeńskie | Rozwody | Ankieta |


|Webmaster Wajcha | Strona zostala umieszczona na serwerze serwisu Polska Piastów |