(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Z listu papieża Innocentego III do książąt polskich z 4 I 1207 r.

Do wszystkich książąt w Polsce. Ponieważ, jak posłyszeliśmy, w ziemiach Polski zbytnio się sroży nad wolnością kościelną zuchwalstwo niektórych, którzy uzurpując sobie wybory biskupów nie pozwalają, by one dokonywane były kanonicznie przez księży, do których należą, przeto ogół was napominamy usilnie i wzywamy tym apostolskim pismem, nakazując pod grozą klątwy, byście nie usiłowali przywłaszczać sobie w tych wyborach ani trochę nienależnej wam władzy, lecz raczej byście pozwolili je wykonywać kanonicznie i swobodnie kanonikom czy też księżom, do których one należą, poskramiając władzą wam przekazaną wszystkich tych podległych waszej jurysdykcji, którzy by ośmielili się zuchwale występować przeciw temu zakazowi apostolskiemu.

[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki] [Daty] [Napisz]