(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Założenie Akademii Krakowskiej

"My Kazimierz, bacząc na to, co dobre, postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć miejsce, na którym by studium generalne kwitnęło. Wszystkim pospołu i każdemu z osobna przyrzekamy i dobrą wiarą zaręczamy, iż niżej podpisane artykuły nie naruszone strzec i zachowywać będziemy. W szczególności zaś dla rektorów uniwersytetu, doktorów, mistrzów, scholarów, pisarzy, sprzedawców ksiąg, bedełów oraz ich domowników chcemy być panem łaskawym".

edykt Kazimierza Wielkiego


[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki][Daty] [Napisz]