(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Krytyka Bolesława III

"Niech nikt nie wierzy, że był to grzech z wyrachowania, a nie z zapalczywości, że go spełniono z rozmysłu, a nie pod wpływem okoliczności".
Gall Anonim

Pokuta Bolesława

"Widzieliśmy [...] tak znakomitego męża, tak potężnego księcia [...], jak przez czterdzieści dni pościł publicznie leżąc wytrwale na ziemi w popiele i włosienicy [...] jak wyrzekł się obcowania i rozmowy z ludźmi mając ziemię za stół, trawę za obrus, czerstwy chleb za przysmaki, a wodę za nektar".

Gall Anonim


[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki][Daty] [Napisz]