(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Stosunek Mieszka I do cesarstwa niemieckiego

"Tymczasem dostojny margrabia Hodo , zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszkan w 972 roku, który był wiemy cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc margrabiemu pośpieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starali się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cedzyną brat jego Czcibor zadał im klęskę kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. Cesarz poruszony do żywego wieścią o tej klęsce wysłał czym prędzej gońców, nakazując Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie do miejsca i osobiście zbada sprawy".

Thietmar


[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki][Daty] [Napisz]