(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Relacja o Słowianach

,,Zamieszkują oni krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania i najzasobniejsze w środki żywności. Oddają się ze szczególnął gorliwością rolnictwu i poszukiwaniu środków do życia, w czym przewyższajął wszystkie ludy północy. Handel ich docieralądem i morzem do Rusów i Konstantynopola[..]
We wszystkich krajach północy głód nie powstaje w skutek braku opadów i długotrwałej suszy lecz jedynie z powodu częstych deszczów i długotrwałego nagromadzenia wody gruntowej[..]Sieją w dwóch porach roku: późnym latem i na wiosnę; i zbierają dwa zbiory. Najwięcej sieją prosa. Zimno jest dla nich zdrowe , nawet gdy jest bardzo wielkie , a gorąco zgubne [...]Ich wina i napoje upajające - to miód."
Ibrahim ibn Jakub


[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki][Daty] [Napisz]