(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Polska murowana

,, Król Kazimierz (...), jak drugi Salomon, wyniósł dzieła swoje budując miasta, domy i ogrody. Przede wszystkim zamek krakowski ozdobił przedziwnymi budynkami, wieżami, rzeźbami, malowidłami (...) nad podziw wspaniałymi. Naprzeciw zaś zamku (...) wybudował miasto, które od imienia swego nazwał Kazimierzem. Wybudował też wiele innych miast (...) i zamków. Wszystkie zaś miasta i zamki opatrzył bardzo silnymi murami (...), fosami i innymi fortyfikacjami, na ozdobę królestwa a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu polskiego. Za panowania tego króla powstało w lasach, gajach i na koczowiskach prawie drugie tyle miast i wsi, ile ich przedtem było w Królestwie Polskim".

Janko z Czarnkowa


[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki][Daty] [Napisz]