(1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB) (1kB)

Mapy

przed XI w Słowiańszczyzna zachodnia 345 kb Opis mapki
Nazwy plemion na terenach dawnej Polski wg. Geografa Bawarskiego 64 kb
XI - XII w. Państwo Polskie za pierwszych Piastów 203 kb Opis mapki
Polska za Bolesława Krzywoustego 100 kb Opis mapki
Początek rozdrobnienia feudalnego 100 kb Opis mapki
Poznań - plan przedlokacyjny 50 kb Opis mapki
Kraków - plan przedlokacyjny 70 kb Opis mapki
Gniezno - plan przedlokacyjny 60 kb Opis mapki
Posiadłości arcybiskupów gnieźnińskich 100 kb Opis mapki
XIII - XIV Wrocław 50 kb Opis mapki
Polska w XIII w. 145 kb Opis mapki
Państwo pierwszych Henryków Śląskich 110 kb Opis mapki
Próby zjednoczenia Polski 110 kb Opis mapki
Zasięg kolonizacji niemieckiej 120 kb Opis mapki
Trójpolówka 76 kb Opis mapki
Królestwo Polskie za Władysława Łokietka 115 kb Opis mapki
Kraków - plan lokacyjny 60 kb Opis mapki
Życie gospodarcze Polski XIV w. i gęstość zaludnienia 337 kb Opis mapki
System obronny kraju za Kazimierza Wielkiego 100 kb Opis mapki
Polska za Kazimierza Wielkiego100 kb Opis mapki
Rozmiar terytorialny Państwa Piastów 230 kb
Mapki i opisy zostały zaczęrpnięte głównie z Atlasu Historycznego Polski PPWK.
Mapy mają średnio od 100 do 300 kb

[Wstęp] [Geneza] [Władcy] [Kroniki] [Daty] [Napisz]