(65kB)
Legenda
1.katedra
2.rotunda kościoła Św. Feliksa i Adaukta
3. kościół Św. Michała
4. kościół Św Jerzego
5. kościół Św. Idziego
6. kościół Św. Marcina
8. klasztor Św. Andrzeja
9. kościół Wszystkich Świętych
10. kościół i klasztor Dominikanów
11. kościół Św. Wojciecha
12. kościół Mariacki
13. Waga Wielka
14. kościół Św. Marka
15. kościół Św, Jana
16. kościół Św. Krzyża
17. szpital Św, Ducha
18. kościół Św. Jadwigi
19. kościół i klasztor ,,na Skałce"
20. kościół Św. Wawrzyńca
21. kościół Bożego Ciała (w budowie)