(57kB)

Legenda

Wrocław w drugiej połowie XIII w.
1 - katedra
2 - kościół św Idziego
3 - kościół św. Krzyża
4 - kościół św. Piotra i Pawła
5 - kościół św. Marcina
6 - kościół i klasztor św. Wincentego na Ołbinie
7 - kościół św. Michała
8 - kościół i klasztor NMP na Piasku
9 - kościół św. Ducha
10 - Dom Mniszek Trzebnickich
11 - kościół św. Jakuba (frańciszkański)
12 - kośćiół i klasztor Klarysek
13 - kościół św. Macieja
14 - zamek książęcy Henryka Brodatego
15 - Jatki Wielkie
16 - kościół św. Elżbiety
17 - ratusz
18 - sukiennice i kramy miejskie 19 - kościół św. Marii Magdaleny
20 - kościół św. Wojciecha ( dominikański
21 - kościół św. Mikołaja 22 - kościół św. Maurycego w osiedlu tkaczy walońskich